Teknologisk endring

Vi er en art som er i stand til å utvikle teknologi: vi kan forstå omgivelsene våre og ta den informasjonen i bruk.

Kjøretøyene som frakter oss, boligene vi sover i, medisinene som helbreder og beskytter oss, maskineriet vi bruker til produksjon, instrumentene som lager musikk og kunst, og enhetene vi bruker for å samhandle med hverandre er bare noen få eksempler av teknologien vi stoler på hver dag.

Mange av trendene vi dekker på Our World in Data er påvirket av teknologiske fremskritt. For å oppnå dobling av forventet levealder på verdensbasis, var det nødvendig med teknologisk transformasjon. Det åpner også for økonomisk vekst og, som et resultat, fattigdomsreduksjon. Mye av det vi skriver om her handler på denne måten egentlig om teknologi.

Denne siden vil se på noen av de viktigste kriteriene for å måle teknologisk fremgang, spesielt innen teknologier som først nylig er utviklet og hvor innovasjonen er eksepsjonelt rask.

Teknologisk fremskritt er ikke alltid fordelaktig, og teknologisk innovasjon er ansvarlig for noen av menneskehetens største trusler.

Beregningsteknologien går videre

Moores lov sier at antall transistorer på integrerte kretser dobles hvert annet år.

Fordi egenskapene til mange digitale elektroniske enheter er sterkt knyttet til antall transistorer, er denne regelmessigheten av teknologiske endringer kritisk. Denne artikkelen viser at et bredt spekter av tekniske målinger har økt eksponentielt, inkludert prosessorhastighet, produktpriser, minnekapasitet og til og med antall og størrelse piksler i digitale kameraer.

Gordon E. Moore, medgründeren av Intel, beskrev loven i 1965, oppkalt etter ham.

1 Moores berømte lille graf, publisert i 1965, er gjengitt nedenfor. Som du kan se, hadde Moore bare syv observasjoner mellom 1959 og 1965, men han forventet fortsatt vekst, og sa: “Det er ingen grunn til å anta at den ikke vil forbli nesten konstant i minst ti år.”

Han hadde ikke bare rett om de følgende ti årene, som vår enorme oppdaterte graf indikerer. Overraskende nok varte regelmessigheten han oppdaget over et halvt århundre.

Den logaritmiske vertikale aksen ble valgt for å demonstrere veksthastighetens linearitet. Kurven representerer eksponentiell vekst, med antall transistorer som dobles hvert annet år.

Teknologisk endring som ikke er lineær

Imidlertid kan teknologiske endringer også preges av brå, ikke-lineære endringer. Denne ikke-lineariteten er spesielt tydelig i situasjoner som viser rask utvikling etter et betydelig muliggjørende gjennombrudd. To slike tendenser er vist nedenfor: den første menneskelige flyturen og den menneskelige genomsekvenseringen.

Historien om menneskelig flukt og ikke-lineær teknologisk endring

Siden 1800 har ikke-kommersielle fly satt ny global avstandsrekord. Dette er den lengste avstanden som er tilbakelagt uten å fylle drivstoff med et ikke-kommersielt drevet fly. Mennesker hadde ennå ikke skapt teknologien som kreves for drevet flyging før det tjuende århundre. Brødrene Wright var dermed i stand til å konstruere den første drevne flyteknologien i 1903. Rekorddistansen økte nesten 150 000 ganger fra 0,28 kilometer i 1903 til nesten 41 500 kilometer i 2006. Denne første innovasjonen utløste raske fremskritt i moderne luftfart, med rekorddistansen øker nesten 150 000 ganger fra 0,28 kilometer i 1903 til nesten 41 500 kilometer i 2006.

Dette er et eksempel på teknisk endring som ikke er lineær. Menneskeheten fikk et gjennombrudd, og rask vekst fulgte i tiårene.

Selv folk som følger utviklingen nøye, kan bli overrasket over slike ikke-lineære funn. Et bemerkelsesverdig eksempel på dette er historien om tyngre enn luft. “Jeg innrømmer at i 1901 fortalte jeg broren min Orville at mennesket ikke ville fly på 50 år,” rapporterer Wilbur Wright. Brødrene vant to år senere.

Menneskelig genom-DNA-sekvensering er et eksempel på ikke-lineær teknologisk endring.

Fra 1990 til 2003 hadde Human Genome Project (HGP) til hensikt å kartlegge hele settet med nukleotidbasepar som utgjør menneskelig DNA (mer enn tre milliarder). Denne banebrytende oppdagelsen og bestemmelsen av den menneskelige genomsekvensen var et vannskille i området for DNA-sekvensering.

Grafen viser hvor mye teknologien har utviklet seg siden den gang. Kostnaden for å implementere denne teknologien brukes til å bestemme dette.

EDD Ainteraktiv © 2023. All rights reserved.