Ulike typer teknologi i 2022

Det er mer til teknologi enn dingser og dingser, og definisjonen er bred og dyp.

Ordet “teknologi” er avledet fra de greske ordene “techne” (som betyr “kunst eller håndverk”) og “logia” (som betyr “kunnskap”) (som gjelder studier). Teknologia er en blanding av disse to ordene som betyr “systematisk terapi.”

Definisjonen av “teknologi” har utviklet seg dramatisk i løpet av de siste to århundrene. På 1940-tallet hadde “teknologi” utvidet seg til å dekke studiet av industriell kunst og alle maskiner, verktøy, instrumenter, våpen, kommunikasjons- og transportteknologier, samt ferdighetene som kreves for å konstruere og bruke dem.

8. Materialvitenskap og teknologi

Piezoelektriske materialer brukes i satellittmikro-thrustere, og selvhelbredende belegg brukes for å beskytte metallgjenstander.

Materialteknologi er et bredt felt som innebærer å velge materialer med kvaliteter som best oppfyller en spesifikk applikasjons behov. Det kan også bety å bevare ytelsen til materialer gjennom maskinens levetid ved å forhindre tretthet, korrosjon og andre problemer.

Fordi ulike materialer har varierte kvaliteter, gir kombinasjonen av dem unike egenskaper som fører til nye bruksområder.

Nylige fremskritt innen materialteknologi har resultert i “smarte materialer”, som refererer til materialer som reagerer på ytre stimuli som lys, fuktighet og temperatur. I løpet av det siste tiåret har flere nye materialer blitt produsert og testet, inkludert karbon nanorør, grafen og piezoelektriske materialer.

Materialvitenskap og materialteknologi henger uløselig sammen. Mens førstnevnte er opptatt av å utvikle og oppdage nye materialer (spesielt faste stoffer), involverer materialteknologi først og fremst prosessene og testingen som brukes for å finne ut hvordan man kan forbedre et produkt.

7. Mekanisk teknologi.

Biler laget med mekaniske roboter, 3D-printere og kraftverk er eksempler på bruksområder.

Robotteknologi er opptatt av metodene for å sette sammen mekaniske deler og materialer for å konstruere fungerende strukturer og regulere eller overføre bevegelse – for eksempel sykkelbremser, dørlåser, girsystemer for biler, etc.

For å bygge tilgjengelige varer og produksjonsutstyr, forventes maskiningeniører å bruke prinsipper fra produktdesign, materialvitenskap og produksjonsprosesser. De er generelt involvert i kontinuerlig vedlikehold av industrielt og automatisert utstyr som feilsøkere.

Arbeidet deres vurderer spenning, tøyning og skjærkrefter i strukturer og avbøyning på grunn av bøyning, lagre, clutcher, stiv kroppsdynamikk, bevegelse, balansen mellom roterende masser, frie vibrasjoner, væskestrøm og termodynamisk oppførsel av essensielle væsker, blant annet .

Energi, petroleum, kjernekraft, bilindustri, romfart, produksjon, industridesign og produktutvikling er utvidbare spesialiteter.

6. Medisinsk teknologi

Eksempler på bruksområder inkluderer stetoskoper, pacemakere, ventilatorer, computertomografi (CT) skannere og kirurgiske roboter.

Medisinsk teknologi brukes ofte som vitenskap for å utvikle rettsmidler for sykdommer, skader og andre helseproblemer. Dette kan inkludere bruk av avansert utstyr for å diagnostisere plager, behandlingsprosedyrer og helseovervåking.

Medisinsk teknologi omfatter ulike utstyr, systemer, fasiliteter og prosesser (men ikke medikamenter). Et utstyr, instrument, enhet, implantat, reagens eller programvare kan betraktes som en medisinsk enhet.

Medisinske maskiner spenner fra sprøyter og sfygmomanometre (apparater for blodtrykksmåling) til medisinsk bildeteknologi (som røntgen og MR) for å diagnostisere, forebygge, overvåke, behandle og lindre sykdom.

3D-utskrift er en av de viktigste teknologiske fremskrittene innen helsevesenet. Spesialiserte proteser, skinner, deler for inerte implantater og skreddersydde kroppsdeler er alle laget.

5. Elektronikkteknologi

Eksempler på applikasjoner inkluderer datamaskiner, mobiltelefoner, digitale kameraer, RADAR (Radio Detection And Ranging), strømforsyninger, multimetre og interaktive sensorer.

Elektronikk er opptatt av alle aspekter av elektronemisjon, strømning og kontroll i vakuum og materie. En elektronisk komponent er enhver fysisk gjenstand i et system (som en kondensator, motstander, induktorer, dioder og transistorer) som påvirker elektroner eller deres tilknyttede felt på en måte som er i samsvar med det elektroniske systemets tiltenkte ytelse.

Aktive komponenter, solid-state enheter, operasjonsforsterkere, lyd- og radiofrekvensforsterkere, oscillatorer, frekvensmodulatorer, digitale kretser, strømforsyninger og optoelektronikkenheter som solceller, lysdioder og optisk fiber er alle eksempler på elektronikk .

Ulike vitenskapelige og tekniske felt er sammenvevd med ulike deler av elektronikken. Som et resultat har mange elektroniske forbruker-, militær- og industriprodukter blitt utviklet.

Mest elektroniske dingser vil bruke halvledere for å regulere elektroner innen 2021. I virkeligheten utgjør disse dingsene en betydelig prosentandel av moderne teknologi.

Integrerte silisiumkretser brukes i daglige husholdningsartikler, biler og til og med satellitter. De brukes mye i telekommunikasjon, signal- og databehandling.

4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

LAN (Local Area Network), videotekst, tekst-TV, Internett, trådløs informasjonsoverføring og GPS er noen applikasjoner.

Gjennom et enkelt system med kabel eller kobling kobler kommunikasjonsteknologi audiovisuelle og telefonnettverk med datanettverk.

Nylige forbedringer i datautstyr, noen spesielt designet for nettverksapplikasjoner og datatransformasjon fra ett punkt til et annet, har resultert i nettverksforbedringer.

Det er et stort og stadig utviklende felt som omfatter enheter som mottar, lagrer, henter, analyserer og overfører data i et digitalt format. Radio, TV, mobiltelefoner, kommunikasjonsenheter, satellittsystemer og diverse andre tjenester er inkludert.

Kommunikasjonsteknologi er en viktig komponent i IT-infrastruktur. Den muliggjør utveksling, overføring og levering av data gjennom et privat eller offentlig nettverk. Det gir også mulighet for bedre e-ressursstyring og, som et resultat, tjenester av høyere kvalitet.

I tillegg brukes denne teknikken ofte i verdensrommet. NASA og andre byråer bruker for eksempel optisk kommunikasjon med ledig plass i området for å sende mer data på kortere tid.

3. Kjernefysisk vitenskap og teknologi

Strålebehandling, røykdetektorer, hygiene av engangsprodukter og termiske generatorer for radioisotop brukt i romfart er noen bruksområder.

Enorme mengder energi frigjøres når atomkjerner gjennomgår modifikasjoner. Alle tilnærminger som manipulerer/kontrollerer slike endringer i midten av spesifikke elementer og konverterer dem til nyttig energi er atomteknologi.

Det er mye brukt til å generere elektrisitet i kjernekraftverk. Kjernekraft er en kostnadseffektiv og miljøvennlig metode for å koke vann for å lage damp og snu turbiner for å generere elektrisitet.

Kjernefysiske materialer som uran eller plutonium brukes i disse plantene for å skape kraft gjennom en fisjonsreaksjon (der kjernen til et atom deler seg i to eller mindre kjerner).

Små, harde uranpellets brukes som drivstoff i de fleste anlegg. Sytten tusen kubikkfot naturgass, 3 fat olje og 1 tonn kull er alle inneholdt i en enkelt pellet på størrelse med en fingertupp. Ett kilo uran-235 produserer omtrent 18,5 millioner kilowattimer med varme når det spaltes.

Kjernefysiske elementer kan gi en pålitelig, langsiktig strømforsyning i romfart, og atombatterier lar romfartøyer kjøre uten tilsyn i årevis. For eksempel overfører romfartøyene Voyager 1 og 2 som ble skutt opp i 1977 for å undersøke solsystemets ytterste avstander, fortsatt data i dag.

2. Bioteknologi

Bruksområder inkluderer bruk av mikrober i produksjon av organiske produkter som melk og brød, utvinning av metaller fra deres malmer ved hjelp av levende organismer (bioutlekking), og utvikling av biologiske våpen.

Bioteknologi er bruken av biologiske prosesser og levende vesener for å utvikle ulike produkter. Den omfatter flere emner, inkludert genetikk, biokjemi og molekylærbiologi.

Moderne bioteknologi tilbyr banebrytende tilnærminger og løsninger for å kurere alvorlige og uvanlige sykdommer, redusere negative miljøpåvirkninger, bruke renere energi og gjøre industrielle produksjonsprosesser tryggere og mer effektive.

1. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Multimediakonferanser, e-handel, cloud computing, nettbank, talegjenkjenning, inntrengingsdeteksjonssystemer og nettbasert annonsering er bare noen få applikasjoner.

Informasjonsteknologi (IT) omfatter nå alt som folk gjør med datamaskiner. Mens datamaskiner og datanettverk er de vanligste temaene i denne disiplinen, inneholder den også andre informasjonsleveringsteknologier som telefoner, TV og Internett.

I dag har mange virksomheter IT-team for å håndtere datamaskinadministrasjon, databaseoppretting og administrasjon og garantere effektiviteten og sikkerheten til bedriftens informasjonssystemer. Bedrifter kan nå analysere data mer presist for å avdekke skjulte teknologitrender og ta mer utdannede beslutninger, takket være nyere fremskritt innen dataprogramvare.

I løpet av det siste tiåret har digitale giganter fokusert på kunstig intelligens og maskinlæring for å gjøre det mulig for datamaskiner å foreta «menneskelignende» vurderinger basert på sanntidsdata. AI kan nå utføre et bredt spekter av aktiviteter betydelig mer effektivt enn mennesker.

Blokkjeden er en annen banebrytende utvikling, en type database som holder data på en tryggest mulig måte. Sikkerheten, åpenheten og sporbarheten til data som overføres på tvers av et forretningsnettverk er alle forbedret av blockchain

EDD Ainteraktiv © 2023. All rights reserved.